Nezapomeňte, že povinnost prokázat svou totožnost na území jiného státu stále platí.

Česká republika se stane 21. prosince 2007 součástí schengenského prostoru, k tomuto dni tedy zruší kontroly osob na hranicích se sousedními státy. Schengen se rozšíří o Českou republiku a dalších 8 států Evropské unie (Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko), počet schengenských států tím vzroste z 15 na 24. Občané ale nesmí zapomínat na to, že mají i nadále povinnost prokázat v případě potřeby během pobytu v jiném státě EU svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Zrušení hraničních kontrol

Zrušením hraničních kontrol odpadnou další překážky v cestování. Hranice České republiky se sousedními státy budete moci překračovat v jakémkoli místě a v jakoukoli denní či noční hodinu, tedy i mimo současné hraniční přechody a jejich provozní dobu. Určitá omezení mohou vyplynout z důvodů ochrany přírody (omezení přechodu hranic v chráněných územích) a z důvodů ochrany soukromého majetku. Při projíždění státními hranicemi v autě, autobuse či ve vlaku nebude nutné zastavit ani snižovat rychlost (pokud nebude doprava omezena místní úpravou). Kontroly na mezinárodních letištích u letů v rámci rozšířeného Schengenu zůstanou sice zachovány až do 30. března 2008, stane se tak ale pouze z ryze praktických důvodů spojených se změnou letových řádů.

Identifikační doklady s sebou

klara_obcanka_250x155.jpgCesta k volnému pohybu osob v schengenského prostoru je otevřena, povinnost prokázat svou totožnost (cestovním pasem, občanským průkazem) na území jiného státu ale stále platí. Asociace českých cestovních kanceláří a agentur - AČCKA upozorňuje občany cestující do zemí Schengenu, aby i po 21. prosinci měli u sebe doklad, který umožní jejich identifikaci. Mohou nastat situace, kdy je nutné prokázat svoji totožnost, například v případě jakéhokoliv úrazu, nehody, pojistné události, okradení a následného sepisování protokolu na policii, lékařského ošetření, ubytování v hotelech, nedorozumění při výběru hotovosti, pochybnostech při platbě vyšší částky kreditní kartou, směně větší částky ve směnárně apod. Osoby mladší 15 let bez občanského průkazu potřebují i nadále při cestování do zemí EU buď vlastní cestovní pas, nebo pokud cestují v doprovodu rodičů, musí být zapsány v cestovním pase rodičů.

Jedno vízum téměř pro celou Evropu

Schengen přináší také další pozitivní změny pro cestovní ruch. Jde o zjednodušení vízové politiky pro občany ze zemí s vízovou povinností vůči zemím EU. Jednotné schengenské vízum, které umožňuje pobyt na území schengenského prostoru až po dobu 90 dnů, nyní platí i pro Českou republiku. Odpadá tak zdlouhavé vyřizování národních víz při návštěvě více evropských států. Žádost o vízum podává zájemce na velvyslanectví nebo konzulátu toho členského státu schengenského prostoru, který je jeho jedinou, hlavní, případně první vstupní destinací. Poplatek za vyřízení víza byl stanoven na 60 eur, pro občany Ruské federace na 35 eur.

www.euroskop.cz