MÓDNÍ SALONY 1900 - 1948
Foto: ČTK
Pompéznost rób sklonku Rakouska-Uherska, noblesu první republiky i úpadek způsobený válkou a nástupem komunismu. To vše zachycuje výstava Pražské módní salony 1900 - 1948 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Umění nejlepších pražských švadlen a krejčovských mistrů můžete obdivovat až do 29. dubna.

Módu v českých zemích v první polovině minulého století mapuje nová výstava nazvaná Pražské módní salony 1900 - 1948, kterou uspořádalo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (UPM). Návštěvníkům módu představuje prostřednictvím více než 80 vystavených historických modelů. Expozice se otevírá dnes a bude otevřena do 29. dubna příštího roku.

Nová výstava je součástí dlouhodobého volného cyklu Česká móda, který muzeum pořádá již přes dvě desítky let. Vystavené exponáty podle tvůrců výstavy přibližují vzestup, vrcholné období i úpadek pražských módních salonů.

reklama

"Salony byly významné tím, že oblékaly větší část pražského obyvatelstva, protože tehdy se dávala přednost zakázkové výrobě," řekla kurátorka výstavy Eva Uchalová. Podle ní se sice různé firmy zaměřovaly na lidi různé společenské úrovně, přesto měly mnoho společného. "Všechny se vyznačovaly kvalitou práce, dobrým řemeslem a obeznámeností s módními trendy," míní Uchalová.

Rozkvět salony zažily především v meziválečném období. Po roce 1939 přišli o své firmy a posléze i o život jejich četní židovští majitelé; zbývající salony vzaly zasvé po roce 1948 s příchodem komunistického režimu.

Módu období 1900 až 1918 na výstavě představuje část umístěná do stálé expozice muzea, třem následujícím dekádám je věnována část situovaná do výstavního sálu UPM. K výstavě tvůrci ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor Vitae vydali reprezentativní katalog.

Největší zájem návštěvníků tvůrci očekávají o výrobky dvou předních pražských módních salónů Rosenbaum a Podolská. "Protože to byli konkurenti, i když velice vážení a slušní, tak jsme je postavili vedle sebe, aby si každý návštěvník mohl srovnat, jak se šilo u Podolské a jak u Rosenbauma," uvedla Uchalová.

Podle jejího názoru jsou nejzajímavějšími exponáty vystavené plesové róby. "Jsou skutečně mimořádné a naprosto nadčasové, takže by se tady klidně leckdo mohl inspirovat pro nadcházející plesovou sezonu," dodala Uchalová. Pro zájemce uspořádá pět komentovaných prohlídek výstavy. Expozici doprovodí i čtyři přednášky na dobová témata.