Luba Bakičová, Fragile Support, 2014
Foto: archiv galerie
Galerie Tančící dům a spolek Blok českého skla otevírají novou výstavu Za hranou skla, která představí tvorbu celkem deseti českých sklářských výtvarníků dvou generací. Záměrem výstavy je postavit práce významných autorů starší generace do kontrastu s nejmladší generací sklářských výtvarníků. Výstavu Za hranou skla je možné navštívit od 13. září do 5. listopadu 2017.

První generace zahrnuje umělce, kteří položili základ rozvoji českého skla jako svébytného sochařského materiálu ve volném umění. Výtvarníci z této generace, z nichž většina vzešla ze sklářských ateliérů pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové pod vedením profesorů Josefa Kaplického a Stanislava Libenského, pozvedli sklo jako materiál z užitého do volného umění a pomohli jej prosadit ve světě. Pětice vybraných autorů Marian Karel, Vladimíra Klumparová, Vladimír Kopecký, Dana Zámečníková a Jiřina Žertová ukazuje variabilitu sochařských přístupů při práci se sklem a také komplexnost myšlení, kterým zasahují i do malby, designu, grafiky nebo architektury. V jejich tvorbě najdeme umělecké intervence, kterými se podíleli na významných stavbách v České republice, v Japonsku nebo USA.

Vladimír Kopecký, Parabol, 2007
reklama

Nastupující mladá generace sklářů navazuje na tradici svých profesorů, přistupuje ke sklu inovativně a zkoumá jeho možnosti ve spojení s netradičními materiály. Vybraní autoři Luba Bakičová, Zuzana Kubelková, Jiří Liška, Lukáš Novák a Vendulka Prchalová jsou absolventy a studenty sklářských ateliérů VŠUP v Praze pod vedením Ronyho Plesla, Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem pod vedením Ilji Bílka a UTB ve Zlíně pod vedením Petra Stanického. "Díla mladých umělců budou vedle děl autorů starší generace výrazně rezonovat a divákovi napovědí, kam se současné české autorské sklo za téměř 60 let po svém fenomenálním úspěchu na Expu ’58 v Bruselu posunulo," vysvětluje Michael Macek, předseda spolku Blok českého skla.

Lukáš Novák, ERB, 2017Doprovodný program výstavy zahrnuje dvě komentované prohlídky 19. září a 10. října 2017. A dvě přehlídky šperků s názvem Šperky, sochy, design 12. října a 3. listopadu 2017, které představí šperky umělců Václava Cíglera, Vratislava Karla Nováka, Evy Eisler, Jaromíra Rybáka, Vladimíry Klumparové a Jozefa Soukupa. V prostorech Tančícího domu proběhne v době konání výstavy dne 12. října 2017 Evening sale, aukce třetího ročníku projektu Křehká síla skla, pořádaného aukčním domem Dorotheum. Od 2. do 11. října 2017 bude aukci předcházet v 6. patře Tančícího domu výstava dražených děl sklářských výtvarníků.

Výstavu Za hranou skla organizuje nově vzniklý spolek Blok českého skla, který iniciovali manželé Michael a Jitka Mackovi, galeristka Jitka Pokorná a umělkyně Vladimíra Klumparová. Expozice bude ve sníženém druhém podlaží Tančícího domu otevřená od 13. 9. do 5. 11. 2017 každý den mezi 9.00 a 20.00.